Islam religią panującą

Islam religią panującą

Zdecydowana większość Tunezyjczyków deklaruje się jako muzułmanie sunniccy. Niezwykle rzadko można spotkać wyznawców sufizmu, jednego z odłamów islamu. Inne religie są jeszcze mniej popularne. Członkami kościołów katolickich są głównie imigranci z Europy. Pozostałe wspólnoty chrześcijańskie częściej spotykają się w domach prywatnych. Religia jest ważnym tematem dla ludzi pochodzących z różnych kultur. Trudno jednak o porozumienie między wyznaniami. Często dochodzi do konfliktów, które niekiedy kończą się krwawymi rozruchami. Religia jest niezmiernie trudnym i głębokim tematem. Każda grupa wyznaniowa ma swoje racje i nie potrafi zrozumieć, a często nawet nie chce słuchać, poglądów innych ludzi. Także judaizm współistnieje w Tunezji wraz z innymi systemami wierzeń. Liczba wyznawców wynosi około 1500 osób. Mniejszościom religijnym trudno jest przeciwstawić się w jakikolwiek sposób potężnym grupom muzułmanów. Islam w Tunezji jest głównym wyznaniem, ale zauważalne są różnice między poszczególnymi państwami co do interpretacji prawa zawartego w Koranie. Przykładowo, kraje muzułmańskie na ogół dopuszczają możliwość wielożeństwa, natomiast w Tunezji proceder ten jest zabroniony ze względu na odmienne rozumienie słów zawartych w najważniejszej księdze islamu. Rozbieżności te w przyszłości mogą doprowadzić do kolejnych rozłamów.