Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mateusza Ap. w Bądkowie
OGŁOSZENIA

”Wierzę w Syna Bożego

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

14 września 2014

1. Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz – jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy św. – została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia.

2. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

4. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Zachęcam do udziału w wieczornych nabożeństwach, na których będziemy się modlić o chrześcijański model wychowania w naszych rodzinach.

5. Jeśli zaś jesteśmy rodzicami, to postarajmy się szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy czas dla naszych dzieci i właśnie z nimi porozmawiać na temat tego, czego się ostatnio uczyły, co ich szczególnie zainteresowało lub zaniepokoiło, czego od nas oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

7. W niedzielę 21.09 będziemy przeżywać uroczystość odpustową naszego Patrona Św. Mateusza Ap. O g. 9.00 dzieci I.komunijne otrzymają różańce, a po Sumie uczniowie klas I gimnazjum otrzymają indeksy na przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Na sumę zapraszam asystę, dzieci do sypania kwiatków, orkiestrę OSP, panów do baldahimu i chorągwi. Sumę odprawi i kazanie wygłosi Ks. Dr Andrzej Tomalak z Włocławka.

 

 

W czwartek nasza parafia włącza się w wieczystą Adorację Najśw. Sakramentu w Diecezji Włocławskiej. Adoracja rozpocznie się po Mszy św. o g. 9.00 i trwać będzie do g. 18.00. Zapraszam parafian do adoracji Pana Jezusa wg następującego porządku:

od g.10.00 - Gawrony, Toporzyszczewo Stare i Toporzyszczewo

od g.11.00 -  Biele i Kwiatkowo

od g.12.00 - Żabieniec i Olszynka

od g.13.00 - Jaranowo Duże i Jaranowo

od g.14.00 - Wysocin, Wysocinek, Antoniewo i Kryńsk

od g.15.00 - Kujawka, Bądkówek i Proboszczewo

od g.16.00 - Słupy Duże i Słupy Małe

od g.17.00 - Bądkowo

 7. Pogrzeb śp. Barbary Nęcka w poniedziałek o g. 10.30. Polecamy ją miłosierdziu Pana, Dobry Jezu a nasz Panie. daj jej wieczne spoczywanie.

 

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

·        16 IX – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych (wspomnienie obowiązkowe);

·        20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe).