Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mateusza Ap. w Bądkowie
OGŁOSZENIA

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

11 listopada 2018

 

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

 

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

 

3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

 

4. W minionym tygodniu na nagłośnienie w naszej świątyni zostały złożone ofiary: ul. Wojska Polskiego 200zł, ul. Krótka 50zł, ul. Sienkiewicza 116zł, Jaranowo D. 100zł, Słupy Duże 100zł, Chrustowo 100zł. Razem już mamy 8906zł. Bóg zapłać wszystkich ofiarodawcom.

 

5. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·         12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.

·         13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

·         17 XI  – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.