Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mateusza Ap. w Bądkowie
AKTUALNOŚCI

Kościół zmienia nauczanie nt. kary śmierci
dodano dnia: 2018-08-05

 Oto zmieniony tekst n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego w tłumaczeniu roboczym na język polski:


"Przez długi okres uważano, że zastosowanie kary śmierci przez prawowitą władzę, po uczciwym procesie jest adekwatną reakcją na powagę niektórych
przestępstw i środkiem możliwym do przyjęcia, choć drastycznym, dla ochrony dobra wspólnego.  Dzisiaj coraz żywsza jest świadomość, iż godność osoby nie zostaje utracona nawet wówczas, gdy popełniła ona niezwykle poważne zbrodnie. Ponadto rozpowszechniło się nowe zrozumienie znaczenia sankcji karnych stosowanych przez państwo. Wreszcie opracowano bardziej skuteczne systemy ograniczenia wolności, zapewniające niezbędną obronę obywateli, ale odbierające skazanemu w sposób definitywny możliwości odkupienia swych win.  Zatem Kościół w świetle Ewangelii naucza, "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ wymierzona jest w nietykalność i godność osoby ludzkiej"[1] i postanawia stanowczo działać na rzecz jej zniesienia na całym świecie. 
Papież Franciszek, Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji (11 października 2017)".

czytaj więcej