Starożytne miasto Kartagina

Starożytne miasto Kartagina

Kartagina to starożytne miasto-państwo znajdujące się w Tunezji. Z pewnością większość osób kojarzy tą nazwę chociażby z lekcji historii w szkole. W czasach starożytnych miasto to było najważniejszym w Tunezji ośrodkiem politycznym i handlowym. Obecnie w miejscu, w którym znajdowało się to miasto-państwo znajdują się same ruiny, które są często odwiedzane przez turystów. Swoją świetność Kartagina przeżywała w III wieku przed naszą erą. Krótko po tym Kartagina wdała się w wojnę z Rzymem, z którym przegrała co doprowadziło miasto do zagłady. Maiło to miejsce w 146 roku przed naszą erą. Kilkadziesiąt lat później miasto to stało się rzymską kolonią jednak w VII wieku Północna Afryka została podbita przez Arabów co miało skutek w utraceniu przez Kartaginę ważności i jej opuszczeniu. Ruiny Kartaginy są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tam Państwowe Muzeum Kartaginy. Na terenie ówczesnego miasta znajduje się także teatr rzymski, który do dzisiaj wystawia różne przedstawienia. Rozrywka ta cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na niezwykłe umiejscowienie teatru pośród ruin starożytnego miasta. W mieście znajdują się także pozostałości ówczesnego portu punickiego oraz term. Miasto to jest położone w bliskiej odległości od stolicy Tunezji, miasta Tunis co sprzyja ruchowi turystycznemu.