Symbole narodowe Tunezji

Symbole narodowe Tunezji

Każdy naród posiada symbole odróżniające go od pozostałych. Podkreślają one autonomiczność państwa i są powodem do dumy. To poczucie odrębności i wyjątkowości jest dla patriotów motywacją do walki w obronie kraju. Tunezja posiada dwubarwną flagę. Na czerwonym tle znajdują się wpisane w koło półksiężyc i gwiazda. Już sama kolorystyka zasługuje na uwagę. Barwa biała symbolizuje pokój, natomiast czerwona najprawdopodobniej ma przywodzić na myśl krew poległych męczenników. Nieprzypadkowe jest podobieństwo do flagi tureckiej. Stanowi ono odniesienie do historii. Dawniej bowiem terytoria te wchodziły w skład Imperium Osmańskiego. Przedstawione obiekty mają symbolizować zjednoczenie wszystkich muzułmanów. Dodatkowo, pięcioramienna gwiazda oznacza połączenie pięciu filarów islamu. Przyjmuje się, że usytuowany w centrum biały okrąg jest symbolem słońca. Ważne znaczenie dla każdego narodu ma także herb. W przypadku Tunezji jest to tarcza podzielona na trzy części. Widnieją na nim trzy symbole: fenicka galera, lew i waga szalkowa, które oznaczają kolejno: wolność, porządek i sprawiedliwość. Dawniej herb był wielobarwny i zawierał więcej szczegółów. Jednakże zawirowania historyczne sprawiły, że dziś oglądamy go w takiej a nie innej postaci. W związku z redukcją liczby elementów, uproszczona została także symbolika.