Islam – religia Tunezyjczyków

Islam – religia Tunezyjczyków

Islam jest religią wyznawaną przez około 95% mieszkańców Tunezji. Jest to religia druga co do wielkości na świecie, zaraz po chrześcijaństwie. Muzułmanie to wyznawcy Islamu. Ich świętą księgą jest Koran, jednak wyznają oni także zasady Hadisu. Uważają oni, że w Koranie zawarte jest objawienie, które jest podstawą wszelkiego postępowania i zawiera przesłanie Boga do ludzi. Wszyscy Muzułmanie stosują się do zasad, jakie są zawarte w Koranie. Bogiem Islamu jest Allah. Jest to religia monoteistyczna, co oznacza, że Muzułmanie wyznają tylko jednego boga. Wierzą oni także w Mahometa, który jest prorokiem wysłanym na ziemię przez Allaha. Islam opiera się na pięciu filarach. Jest to wyzwanie wiary, modlitwa, dobroczynność, post, pielgrzymki oraz sufizm. Pielgrzymki są bardzo ważną częścią życia Muzułmanów. To dzięki nim można zyskać zbawienie. Najświętszym miejscem Muzułmanów jest Mekka. Jednak Muzułmanie, którzy zamieszkują Tunezję mogą udać się do świętego miasta, które znajduje się na terenie ich kraju. Jest to miasto Kairuan, w którym znajduje się najważniejszy meczet w kraju, Sidi Okba. Tunezyjskie miasto Kairuan jest czwartym najważniejszym miastem wyznawców Islamu, dlatego wielu Tunezyjczyków decyduje się pielgrzymki właśnie do tego miejsca zamiast do Mekki, która znajduje się daleko od Tunezji.