Jak sprawdzić rzetelność biura podróży

Jak sprawdzić rzetelność biura podróży

Przy wyborze wycieczki last minute należy kierować się w pierwszej kolejności renomą biura podróży. Im lepsza opinia na temat biura podróży, tym lepiej dla nas, naszego portfela, naszej wygody na wakacjach, a także dla naszych nerwów… Wiarygodność i prestiż biura podróży możemy sprawdzić na wieloraki sposób. Często jest tak, że już po wymienieniu nazwy biura podróży wiemy, że jest ono godne zaufania i możemy bez żadnych dodatkowych środków ostrożności skorzystać z jego oferty. Jednak zaleca się dokładnie sprawdzić biuro podróży, nawet jeżeli słyszeliśmy o nim. Po pierwsze należy sprawdzić, czy jest ono zarejestrowane w krajowej izbie turystycznej oraz w innych instytucjach pozarządowych zajmujących się gromadzeniem informacji o usługach turystycznych. Dla pewności można sprawdzić też istnienie biura w bazach ewidencji gospodarczej. W dalszej kolejności możemy skorzystać z Internetu i szukać opinii innych internautów o interesującym nas biurze podróży. Dobrze nadają się do tego fora dyskusyjne oraz specjalistyczne portale konsumenckie. Można zajrzeć też na strony traktujące o podróżach, oraz skorzystać ze specjalnych rankingów biur podróży. Główną zasadą jest niepoleganie na jednym źródle informacji, gdyż nie należy ufać pojedynczym opiniom w Internecie. Należy skonfrontować wiele opinii i wyciągnąć własne wnioski.