Kobiety świata islamu

Kobiety świata islamu

W krajach arabskich, jakim niewątpliwie jest Tunezja, kobiety mają ograniczone prawa. Cechą charakterystyczną jest ich strój. Są one zobligowane do noszenia długich, zakrywających całe ciało sukni. Dla mężczyzny najważniejszymi osobami są ojciec i matka, nie zaś żona. Jest ona raczej życiową partnerką. Jej zadaniem jest wychowywanie dzieci. Islam zakłada tradycyjny podział obowiązków. Kobieta powinna zajmować się domem, a mężczyzna zarabiać na utrzymanie rodziny. Ten model odchodzi już jednak w zapomnienie. Tunezyjskie kobiety stają się coraz bardziej samodzielne. Zaczynają dostrzegać wartość wykształcenia i pracy. Zmiany zachodzą we wszystkich dziedzinach życia: w aspekcie społecznym, religijnym i kulturalnym. Zjawisko to można wiązać z przemianami, jakie zachodzą na całym świecie. Ludzie coraz bardziej otwierają się na to, co nowe, stają się tolerancyjni. Następuje proces globalizacji, który prowadzi do ujednolicenia i unifikacji narodów. Zwiększają się możliwości komunikacji między poszczególnymi państwami, powstają nowe organizacje międzynarodowe. Skutkiem tego typu zjawisk jest przenikanie się różnych kultur. Praktycznie nie istnieją już cywilizowane kraje, nie kontaktujące się w jakikolwiek sposób z innymi. Dlatego też niegdyś istniejące restrykcje dotyczące chociażby ubioru arabskich kobiet, odchodzą w zapomnienie.