Parki narodowe Tunezji

Parki narodowe Tunezji

Powstawanie parków narodowych jest jednym ze sposobów ochrony środowiska naturalnego. Mają za zadanie zapobiegać dewastacji przyrody poprzez ograniczenie ingerencji człowieka w naturalny ekosystem. Tunezja posiada zaledwie kilka zabezpieczonych w ten sposób obszarów. Pierwszym miejscem, jakie przychodzi na myśl jest Park Narodowy Jeziora Aszkal. Sam akwen został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się on w północno-wschodniej części kraju. Magiczna atmosfera tego miejsca nie pozostawia nikogo obojętnym na uroki przyrody. Turyści chętnie odwiedzają okolice jeziora ze względu na malowniczą okolicę. Innym ciekawym miejscem jest Park Narodowy Dżabal asz-Szanabi. Nazwa pochodzi od najwyższego szczytu pasma Gór Tunezyjskich. Jak można zauważyć, obydwa parki powstały w pobliżu interesujących i ważnych geograficznie obiektów. Chronią one najcenniejsze pomniki przyrody. W Tunezji wyróżnić można jeszcze jedno miejsce tego typu. Jest to Park Narodowy Dżabal Bu Hadma. Występuje tu przede wszystkim roślinność sucholubna. Żyją tutaj gatunki zagrożone wymarciem, które nie występują już w innych częściach kraju. Wymagają więc intensywnej ochrony. Wśród nich znajdują się takie okazy, jak: gazela mhorr czy struś północnoafrykański. Niestety postępujące pustynnienie tego obszaru utrudnia prowadzone działania.