Piękny kompleks Akropol

Spośród wielu zabytków znajdujących się na terenie Aten najwięcej turystów przyciąga oczywiście Akropol. Za czasów rządów Peryklesa na Akropolu został wzniesiony imponujący kompleks świątynny. Jego najważniejszą budowlą jest Partenon. Budowa tego obiektu została zakończona w 432 roku przed naszą erą. Partenon wzniesiony został w stylu doryckim. Jednak zawiera on także elementy stylu jońskiego. Przykładem tego stylu jest piękny fryz nazywany fryzem Panatejskim. Świątynię zbudowano w iście błyskawicznym tempie, budowa trwała jedynie 9 lat. We wnętrzu świątyni znajdował się olbrzymi posąg Ateny Partenos wykonany rękami Fidiasza. Posąg bogini mierzył 11 m wysokości, szaty bogini pokryto złotą blachą o grubości 7,5 mm. Niestety, posąg Ateny nie zachował się do naszych czasów. W Narodowym Muzeum Archeologicznym można dziś zobaczyć jedynie jego mniejszą kopię, która została wykonana w czasach rzymskich. Do innych obiektów sakralnych Akropolu należy także Erechtejon. Świątynię tę wzniesiono ku czci Erechteusza, który był mitycznym królem Aten. Zachowane do naszych czasów ruiny Erechtejonu zostały wzniesione w stylu jońskim. W sylwetce Erechtejonu zwracają uwagę przede wszystkim kariatydy. Oryginalne możemy zobaczyć w Muzeum Archeologicznym, które znajduje się na Akropolu. U stóp Akropolu położony jest teatr Dionizosa, jeden z najwspanialszych teatrów, jakie zostały wzniesione w czasach starożytnych.