Przemysł i towary eksportowe

Przemysł i towary eksportowe

Głównymi surowcami eksportowanymi przez Tunezję są ropa naftowa i gaz ziemny. Dawniej na szeroką skalę wydobywane były rudy ołowiu i żelaza. Jednak obecnie eksploatacja tych złóż zmalała z powodu wyczerpywania się zasobów. Najlepiej rozwija się tu przemysł lekki, chemiczny oraz materiałów budowlanych. Kraj wciąż się rozwija i dąży do unowocześnienia. Wzrasta zainteresowanie nowymi gałęziami przemysłu, takimi jak elektrotechniczny i elektroniczny. Widoczna jest jednak niechęć większości społeczeństwa do wprowadzania zmian. W związku z tym dominującą rolę nadal odgrywają przedsiębiorstwa manufakturowe. Ważną część działalności wytwórczej stanowi rzemieślnictwo. Jest ono świadectwem przeszłości. Obecnie funkcjonuje jednak przede wszystkim w charakterze atrakcji turystycznej, pełniąc jednocześnie rolę usługową. Tradycyjna produkcja dywanów czy wyrobów ceramicznych zaspokaja zarówno potrzeby estetyczne, jak i praktyczne. Sprzedaż pamiątek jest głównym źródłem dochodu dla znacznej części Tunezyjczyków. W latach 80. XX w. wprowadzono w życie program zmian w strukturze gospodarki. Był on wspierany przez takie organizacje, jak Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Podjęta inicjatywa miała na celu ograniczenie ingerencji państwa w kształtowanie się cen rynkowych oraz stopniową prywatyzację państwowych przedsiębiorstw.