Sztuka i twórczość artystyczna

Sztuka i twórczość artystyczna

Pierwsze przejawy ludzkiej działalności twórczej odnaleźć można już w prehistorii. Właśnie z tego okresu pochodzą najstarsze odnalezione w Tunezji rysunki naskalne. Odkryto tam również ceramikę paleolityczną i mezolityczną. Są to jedne z pierwszych śladów istnienia cywilizacji na tym obszarze. Kulturalne dziedzictwo stanowią także budowle powstałe za czasów Imperium Rzymskiego oraz stworzone przez Fenicjan stele. Również Berberowie, lud wydawałoby się wojowniczy, stworzyli własną kulturę. Rezultaty ich działalności można podziwiać w południowej części kraju. Te świadectwa działalności artystycznej są dowodem na to, że sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Ludzka potrzeba uzewnętrzniania swoich przeżyć i odtwarzania świata zewnętrznego jest mechanizmem wrodzonym. W Tunezji rozwinęła się tak zwana sztuka starochrześcijańska. Jej głównym ośrodkiem była Kartagina. Po najazdach Arabów, w państwie dominującą religią stał się islam. W związku z tym faktem, również sztuka ewoluowała w wiadomym kierunku. Zaczęły powstawać meczety, stanowiące bez wątpienia wspaniałe zabytki sztuki. Posiadały one prostokątne minarety i arkadowe dziedzińce. Także rzemiosło artystyczne Arabów zasługuje na uwagę. Od wieków kultywują oni tradycję, wytwarzając przedmioty metodami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.