Tradycyjna hiszpańska corrida

Tradycyjna hiszpańska corrida

Kiedy mówimy ,, Hiszpania” myślimy ,, corrida”. Tradycja konnych walk z bykami sięga jeszcze czasów mauretańskich. Bardzo popularna była w wieku XVI i XVII, wtedy do walki stawali nawet władcy, widowiskiem ludowym stała się wiele lat później. W XVIII wieku Francisco Romero opracował bardzo szczegółowy regulamin walk, który z niewielkimi zmianami obowiązuje po dzień dzisiejszy, w wieku XIX zatwierdził go nawet parlament. Widowiska corridy odbywają się zazwyczaj w świąteczne dni, a nad ich przebiegiem czuwają sędziowie. Zawsze też na miejscu obecni są lekarze. Przed rozpoczęciem przedstawienia orkiestra wprowadza widzów w odpowiedni nastrój, grając popularne melodie hiszpańskie. Główni aktorzy widowiska wkraczają na arenę przy dźwięku fanfar. Walka składa się z trzech części: tercio de varas (tercja pik), tercio de banderillas (tercja banderilli) i tercio de muerte (tercja smierci). Główne role w części pierwszej spełniają pikadorzy, których zadaniem jest rozdrażnienie byka. Tercja druga kończy się wbiciem trzech par ostrzy w kark byka. W tercji trzeciej na arenę wkracza matador w bogatym, z dużą ilością czerwonych elementów, stroju. Matador po polsku znaczy ,, zadający śmierć”, może dlatego Hiszpanie rzadko używają tego określenia.