Wilno, stolica Litwy

Jednym z bardziej atrakcyjnych miast w bliskiej okolicy Polski jest z pewnością litewskie Wilno. Jest ono stolicą Litwy a także największym powierzchniowo miastem wśród Krajów Bałtyckich. Co roku odwiedzane jest przez ogromne rzesze turystów. Powodem takiego stanu rzeczy jest z pewnością fakt, iż Wilno uznawane jest za wielki ośrodek religijny, ze względy na to, iż w mieście znajduje się ponad czterdzieści kościołów rzymskokatolickich (między innymi: sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Bazylika archikatedralna), niemalże dwadzieścia cerkwi prawosławnych, kila kościołów protestanckich, trzy synagogi żydowskie, kenesa karaimska, cerkwie staroobrzędowców a także meczet. Zabytki w Wilnie można podzielić na siedem zasadniczych grup. Pierwszą z nich są zabytki gotycki, do których należą między innymi: wieża Giedymina, kościół św. Anny z XVI wieku oraz kościół św. Franciszka i św. Bernarda z XVI wieku. Drugą krupą są zabytki renesansowy, których przedstawicielem jest Zamek Dolny. Trzecią grupę stanowią zabytki barokowe, wśród których należy wymienić przede wszystkim: Kaplicę św. Kazimierza w katedrze św. Stanisława, Uniwersytet Wileński a także kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zabytki klasycystyczne reprezentują: bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława, ratusz oraz pałac w Werkach. Kolejną grupą są zabytki eklektyczne i neostylowe, wśród których znajdują się: synagoga chóralna z 1903 roku, Więzienie na Łukiszkach oraz Muzeum Ofriar Ludobójstwa. Następne w kolejce są zabytki modernistyczne sprzed 1939 roku (np. Wzgórze Trzech Krzyży z 1926 roku, Gmach PKO czy Dom Akademicki. Inne zabytki stanowią między innymi: meczet z XIX wieku, Sobór Przeczystej Bogurodzicy oraz molenna z XIX wieku.