Zróżnicowanie etniczne mieszkańców

Zróżnicowanie etniczne mieszkańców

Ludność zamieszkująca Tunezję składa się w przeważającej części z Arabów. Drugą istniejącą grupę stanowią Berberowie. Są oni uważani za rdzennych mieszkańców Afryki Północnej. Pierwsze ślady ich obecności na tamtych terenach datuje się na czasy starożytności. Przez historyków są charakteryzowani jako nieustępliwi i wojowniczy. Sama nazwa „Berberowie” pochodzi od łacińskiego słowa „barbarus”, oznaczającego ludzi obcych, nieokrzesanych. W dzisiejszych czasach ich życie toczy się w niewielkich plemionach. Za siedzibę obrali sobie przede wszystkim obszary górzyste i stepowe. Obecnie coraz częściej można w Tunezji spotkać Europejczyków, którzy osiedlili się tam na stałe. Stanowią oni nadal bardzo niewielki procent populacji, jednak ich liczba sukcesywnie wzrasta. Inną, współcześnie występującą tu narodowością, są Żydzi. Wielu przedstawicieli wspomnianej nacji wyemigrowało do Tunezji po 1957 r. Obecnie mówi się o dosyć specyficznej strukturze populacji. Mianowicie przeważającą płcią są tu mężczyźni. Po drugie, niewiele poniżej 50% ludności ma mniej niż 15 lat. Jest to więc bardzo młode społeczeństwo. Mimo niejednolitego składu etnicznego państwa, częściej dochodzi tu do konfliktów na tle gospodarczym niż narodowościowym. Nawet ostatnio mieliśmy okazję obserwować protesty, które doprowadziły do obalenia prezydenta Zin el-Abidina Ben Alego.